Lawyers in Denmark. All the lawyers Online


Ekonomiskt bistånd - for individuals


Ekonomiskt bistånd är ett stöd as you can get from your municipality if you have ekonomiska problemYou can get ekonomiskt bistånd till your försörjning (försörjningsstöd) or till andra needs as exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon, or hemutrustning.

Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets revenue och tillgångar.

Ekonomiska problem may be the result of att man inte can försörja due to av arbetslöshet, sjukdom, or andra prevent. Ibland can ekonomiska problem rely on the att one has the shoulder som gör the svårt att få vardagsekonomin att go ihop.

Then you can vända you till the municipal budget - och skuldrådgi item.

The kostar inget att få träffa a budget - och skuldrådgivare and you can get advice, stöd och ideas för att get the system on your ekonomi. We have no information on it as many kallar för existensminimum. What you can läsa mer on with the Kronofogden. On sidan Provberäkning you can göra a förenklad beräkning av on your ekonomi is over or under nivån on försörjningsstöd. The result is no guarantee för att you can or inte can get försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte in the system In socialtjänstlagen is vad as part of försörjningsstödet och att the ska be a riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen covers kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telephone och är lika för alla. It övriga försörjningsstödet covers skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen you can också get bistånd till annat du behöver. If you can arbeta måste du enligt lagen stand till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. If you vill ansöka of ekonomiskt bistånd ska du ta contact with socialtjänsten in your kommun. Du ska även kontakta them you vill ha mer information om ekonomiskt bistånd, budget - och skuldrådgivning or on hur they look at just your situation. You have always rätt att göra a ansökan on bistånd och get the prövad. If you get totally or partially avslag on it you ansöker about ska you will get a written decision with a motivation. Whether you inte är nöjd with beslutet you can överklaga it. Socialtjänsten bedömer och beslutar vem as ska get bistånd och hur mycket it ska vara. The ska då titta on omständigheterna in varje enskilt fall A grundförutsättning är att man inte can klara av the situation on their own trots att man has försökt. Är man till exempel arbetslös krävs it att you are actively söker working, or deltar in verksamhet which the municipality or Arbetsförmedlingen has för arbetssökande. Whether you just need andra insatser för att kunna övergå till own försörjning you can ta upp it with socialtjänsten.