Lawyers in Denmark. All the lawyers Online


Probation - Probation


We operate the country's prisons and pre-trial detention centresand we supervise convicted.

Ekonomiskt bistånd - for individuals

Ekonomiskt bistånd är ett stöd as you can get from your municipality if you have ekonomiska problemYou can get ekonomiskt bistånd till your försörjning (försörjningsstöd) or till andra needs as exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon, or hemutrustning.

Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets revenue och tillgångar.

Ekonomiska problem may be the result of att man inte can försörja due to av arbetslöshet, sjukdom, or andra prevent. Ibland can ekonomiska problem rely on the att one has the shoulder som gör the svårt att få vardagsekonomin att go ihop.

Then you can vända you till the municipal budget - och skuldrådgi item.

The kostar inget att få träffa a budget - och skuldrådgivare and you can get advice, stöd och ideas för att get the system on your ekonomi. We have no information on it as many kallar för existensminimum. What you can läsa mer on with the Kronofogden. On sidan Provberäkning you can göra a förenklad beräkning av on your ekonomi is over or under nivån on försörjningsstöd. The result is no guarantee för att you can or inte can get försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte in the system In socialtjänstlagen is vad as part of försörjningsstödet och att the ska be a riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen covers kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telephone och är lika för alla. It övriga försörjningsstödet covers skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen you can också get bistånd till annat du behöver. If you can arbeta måste du enligt lagen stand till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. If you vill ansöka of ekonomiskt bistånd ska du ta contact with socialtjänsten in your kommun. Du ska även kontakta them you vill ha mer information om ekonomiskt bistånd, budget - och skuldrådgivning or on hur they look at just your situation. You have always rätt att göra a ansökan on bistånd och get the prövad. If you get totally or partially avslag on it you ansöker about ska you will get a written decision with a motivation. Whether you inte är nöjd with beslutet you can överklaga it. Socialtjänsten bedömer och beslutar vem as ska get bistånd och hur mycket it ska vara. The ska då titta on omständigheterna in varje enskilt fall A grundförutsättning är att man inte can klara av the situation on their own trots att man has försökt. Är man till exempel arbetslös krävs it att you are actively söker working, or deltar in verksamhet which the municipality or Arbetsförmedlingen has för arbetssökande. Whether you just need andra insatser för att kunna övergå till own försörjning you can ta upp it with socialtjänsten.

Arbitration - ICC Denmark

The ICC is the world's leading institution for international arbitration (’The ICC Court of Arbitration’ The members are persons with in-depth experience in international arbitration The court is supported by a staff of highly competent attorneys, who prepare the cases. The basis for the arbitration Rules of Arbitration, which sets out the procedural framework To the reason for the code is many years of experience, which ensures that arbitration is adapted to all of the world's legal culturesEven though the individual arbitration tribunal shall take its decision in full independence, so that monitors the ICC Court of Arbitration, that it happens with the observance of fundamental legal safeguards, as well as to the present case the arbitral award is designed so as to meet the international conditions (the New York convention) enforcement. This is to ensure the high quality of voldgiftsarbejdet in the ICC, which is the reason for the institution's strong reputation.

For more information on arbitration see International Court of Arbitration and ICC Dispute Resolution Services.