Lawyers in Denmark. All the lawyers Online


Hur blir man lawyer


För att bli advokat måste you wish läsa en juristutbildning on a högskola or university. Bra program att välja about you vill läsa till lawyer after high school är Ekonomiprogrammet, Estetiska program, Humanistiska program, Naturvetenskapsprogrammet or SamhällsvetenskapsprogrammetDessa program ger you the power as krävs för att söka till Juristprogrammet. Även Teknikprogrammet can vara ett bra val, if you väljer att läsa till Historia a. Power of Juristprogrammet: Grundläggande power Historia A, Samhällskunskap A. Or: Historia b a and a, Samhällskunskap b a and a (Områdesbehörighet a or A) As a lawyer arbetar you on advokatbyråer or juridiska byråer och hjälper individuals, företag och organisations in olika juridiska frågor. It vanliga är att you as a lawyer arbetar at the small office där det arbetar three or färre attorneys. Olika arbetsområden as a lawyer, vara inom familjerätt, affärsrätt or brottsmål.

För att ha rätt att kalla sig the lawyer krävs att man är member of the Swedish bar Association.

Enligt arbetsförmedlingen comes utbildade attorneys ha medelgoda möjligheter till working, both on the five och tio års sikt."Tillbaka till alla yrken inom Administration, ekonomi juridik"Tillbaka till Yrkesguidens startsida"Alla yrken A-Ö.